Välkommen till
Grävhjälten / Spa o Bad

Grävhjälten utför alla typer av uppdrag inom markarbeten. Bland våra uppdragsgivare återfinns såväl privatpersoner, företag, byggnadsentreprenörer och myndigheter.​

Hos oss har alla uppdrag lika stor betydelse och vi eftersträvar alltid att bygga ett ömsesidigt förtroende där båda parter är delaktiga i besluten och tillsammans strävar efter att uppnå den gemensamma målbilden – det bästa slutresultet.​

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi en lång erfarenhet inom respektive hantverksområde vilket möjliggör att vi kan åta oss alla möjliga typer av uppdrag, oavsett omfattning och komplexitet. Som entreprenörer eftersträvar vi alltid att utföra vårt arbete med högsta kvalité och noggrannhet som utmynnar i bekväma projektgenomföranden för dig som kund.​

Vi arbetar ständigt utifrån våra kärnvärden: omtanke, engagemang och kvalité då det genomsyrar och återspeglas i allt det vi gör.​

Helhetsåtagande

Vårt helhetsåtagande innebär att vi genomför dina önskemål – hela vägen från idé till färdigställande, oavsett uppdragets omfattning och komplexitet.

Omtanke

Oavsett omfattning utför vi alltid våra åtaganden med hängivenhet och noggrannhet vilket resulterar i ett slutresultat utöver det vanliga.

Ansvar

Vi innehar ansvarsförsäkring och om olyckan mot förmodan skulle inträffa så meddelar vi er omgående och tar sedan vårt ansvar hela vägen.

Miljö

Vi arbetar med omtanke om miljön och vår personal, därför eftersträvar vi alltid att använda miljöanpassat material och transportmedel.

Utbildning

Våra medarbetare utbildas kontinuerligt och engageras att utföra sina arbetsuppgifter med rätt arbetsmetoder och enligt våra kärnvärden.

Våra huvudsakliga tjänsteområden

Grävhjälten utför markarbeten framförallt mot privatmarknaden, men även mot företag. 
Inledningsvis börjar vi med ett kostnadsfritt besök för att dels komma med ett åtgärdsförslag och därefter lämna en offert.

Vi tillhandahåller alltid maskiner som passar för det specifika behovet. Våra arbeten utförs ofta med olika underleverantörer såsom snickare, el-installatörer, plattläggare, betongarbetare, rörmontörer med mera.

Exempel på arbeten:

  • Totala poolinstallationer: Vi åtar oss totalentreprenad vid poolinstallationer av vårt eget återförsäljaruppdrag Spa o Bad – ett totalt koncept från start till mål, om så önskas, eller delar därav.
  • Platta på mark: Exempelvis villa- eller garageplattor.
  • Tomtberedning: Allt ifrån renoveringar av tomter till att skapa nya tomtmiljöer.

Hör gärna av er om ni har andra exempel på markarbeten som ni behöver hjälp med.

Ett urval av våra kunder och partners